Gelieve uw browser te updaten naar nieuwste versie voor een betere ervaring.

Huurprijs

Berekening

De huurprijs wordt berekend volgens het besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

De huurprijs wordt herzien op 1 januari van elk jaar.

Jaarlijks vraagt de maatschappij alle inkomstengegevens en gezinssamenstellingen van de huurders op via de Kruispuntbank Sociale Zekerheid.

De huurders waarvoor de maatschappij geen gegevens ontvangt, worden aangeschreven en dienen hun inkomstengegevens te bezorgen aan Tuinwijk.

De huurprijs wordt berekend op basis van het inkomen, de gezinssamenstelling en de kwaliteit van de woning.

1. Inkomen

We kijken naar het inkomen van de huurders en alle meerderjarige gezinsleden (behalve meerderjarige kinderen die nog kinderbijslag genieten). We nemen het inkomen van je meest recente aanslagbiljet ( referentie-inkomen). Dit gaat niet noodzakelijk voor alle gezinsleden over het inkomen van hetzelfde jaar.
Enkel als jij en je gezin geen referentie-inkomen hebben, dan kijken we naar jullie huidige inkomsten.
Het in aanmerking te nemen inkomen wordt geïndexeerd en delen we door 55. Is je inkomen hoger dan een bepaalde grens, dan delen we door 54, 53 of 52.

2. Gezinssamenstelling

Er wordt een korting toegestaan van 20 euro per kind of persoon ten laste ( gezinskorting). Woont je kind bij je ex-partner ( die ook in een sociale woning woont), maar verblijft het regelmatig bij jou in de sociale woning, dan wordt de korting gehalveerd. Elk partner krijgt dan de helft. Is het kind erkend als ernstig gehandicapt, dan wordt de korting verdubbeld.
Personen ten laste zijn:
– minderjarige kinderen waarvoor kinderbijslag wordt betaald en gedomicilieerd zijn in de woning
– gehandicapte minderjarige kinderen waarvoor kinderbijslag wordt uitbetaald
– gehandicapte gezinsleden ( +66% arbeidsongeschikt)

3. Woningkwaliteit

Sommige huurders krijgen een korting. Dit hangt af van de woning. De marktwaarde is de huurprijs die jouw woning zou hebben op de private huurmarkt. Hoe goedkoper de woning op de  huurmarkt zou zijn, hoe groter de korting die je krijgt. Deze korting heet patrimoniumkorting.

4. Energiecorrectie

Als Tuinwijk extra geld investeerde om uw woning energiezuiniger en milieuvriendelijker te maken, verbruik je minder energie. Om deze investering terug te kunnen verdienen, wordt er voor die woningen een extra toeslag aangerekend bovenop de  huurprijs. Deze toeslag heet de energiecorrectie. De energiecorrectie is altijd lager dan het bedrag dat wordt bespaard op de energiefactuur.

5.Sociale huurschatter

Je huurprijs hangt ook af van de marktwaarde van je woning. Dit is de prijs die je zou betalen voor een gelijkaardige woning op de private markt. De marktwaarde van je woning bepaalt Tuinwijk aan de hand van een schattingsmodel, de sociale huurschatter. De sociale huurschatter houdt rekening met de ligging en andere eigenschappen van je woning, zoals het aantal slaapkamers of het bouwjaar.

Tussentijdse huurprijsherziening

Een tussentijdse huurprijsherziening is mogelijk in volgende gevallen:

  • overlijden of pensionering
  • wanneer het inkomen gedurende 3 opeenvolgende maanden met minsten 20 % is gedaald t.o.v. het geïndexeerde inkomen waarop de huurprijs reeds berekend is.
  • wijzigingen in de gezinstoestand

Betaling van de huur

De huur moet betaald worden vóór iedere 10de  van de lopende maand. We aanvaarden geen cash geld. Er kan enkel betaald worden via bancontact of overschrijving.

(bv. de huur voor januari moet betaald worden tegen 10 januari)

Vermindering onroerende voorheffing

Als eigenaar betaalt Tuinwijk jaarlijks een belasting op haar onroerende goederen. Afhankelijk van de gezinssituatie van de huurder, vanaf 2 kinderen ten laste of 1 mindervalide gezinslid, wordt er korting gegeven op deze belasting.

Er wordt een bedrag terugbetaald aan de huurder wanneer het verschil tussen de reële huur en de basishuur, vermenigvuldigd met het aantal maanden bewoning in 2021, kleiner is dan het bedrag van de onroerende voorheffing.

Jaarlijks maken wij deze berekeningen voor de huurders. Wie een bedrag terugkrijgt, ontvangt hierover een brief.

Wanneer het bedrag van de sociale korting ( = basishuur – reële huur) hoger is dan het bedrag van de onroerende voorheffing mag het bedrag niet uitbetaald worden aan de huurder. Deze huurders ontvangen hierover geen individueel schrijven.

Voorbeeld 1 ( recht op uitbetaling):

Het bedrag van de onroerende voorheffing in 2021 bedraagt 136.89 € voor een gezin met 2 personen ten laste.

De basishuurprijs voor de woning waarin het gezin woont bedraagt 478 €.

De te betalen reële huurprijs, berekend op basis van het gezinsinkomen, bedraagt 478 €.

De sociale korting per maand bedraagt bijgevolg 0 € ( basishuur – reële huur)

0 € X 12 maanden bewoning in 2021 =0 € < 136.89 € → uitbetalen aan huurder

 

Voorbeeld 2 (GEEN recht op uitbetaling)

Het bedrag van de onroerende voorheffing in 2021 bedraagt 136.89 € voor een gezin met 2 personen ten laste.

De basishuurprijs voor de woning waarin het gezin woont bedraagt 507 €.

De te betalen reële huurprijs, berekend op basis van het gezinsinkomen, bedraagt 313.44 €.

De sociale korting per maand bedraagt bijgevolg 193.56 € ( basishuur – reële huur)

193.56 € X 12 maanden bewoning in 2021 =2.322.72 € > 136.89 € → NIET uitbetalen aan huurder

 

 

Aangezien de berekening van de huurprijs een complexe materie is geven onze medewerkers van de dienst verhuur u graag meer uitleg hieromtrent.