Gelieve uw browser te updaten naar nieuwste versie voor een betere ervaring.

HomeIk ben huurderHuurcontract

Huurcontract

Voordat je de huurwoning kunt betrekken, word je uitgenodigd om het huurcontract te komen ondertekenen en de huurwaarborg te betalen.  Het contract moet ondertekend worden door de referentiehuurder ( en indien van toepassing :echtgenoot, wettelijke samenwoner, feitelijke partner).

Het huurcontract is voor een duur van 9 jaar.  Onder de voorwaarden, vermeld in artikel 97bis  van de Vlaamse Wooncode, wordt de huurovereenkomst automatisch verlengd voor een duur van telkens drie jaar.

De huurovereenkomst werd opgesteld door de Vlaamse Regering en is een overeenkomst tussen jou en Tuinwijk.

Je ontvangt eveneens een toelichting bij de huurovereenkomst. Daarin vind je meer informatie rond de huurovereenkomst.

Bij het huurcontract hoort ook een reglement van inwendige orde waarin een aantal rechten en plichten meer in detail beschreven zijn. Ook dit reglement wordt door jou ondertekend.

Wie de afspraken van zijn huurcontract (inclusief het reglement van inwendige orde) niet naleeft, kan zijn opzeg krijgen.

De registratie van het huurcontract, de plaatsbeschrijving en het EPC-attest is een verplichte formaliteit en geeft het huurcontract een vaste datum. De registratie is kosteloos en wordt voor jou gedaan door Tuinwijk.