Gelieve uw browser te updaten naar nieuwste versie voor een betere ervaring.

Huurcontract

Voordat u de huurwoning kunt betrekken, wordt u uitgenodigd om het huurcontract te komen ondertekenen en de huurwaarborg te betalen.  Het contract moet ondertekend worden door de hoofdhuurder, partner en alle meerderjarige inwonende gezinsleden.

Het huurcontract is voor een duur van 9 jaar.  Onder de voorwaarden, vermeld in artikel 97bis  van de Vlaamse Wooncode, wordt de huurovereenkomst automatisch verlengd voor een duur van telkens drie jaar.

De huurovereenkomst werd opgesteld door de Vlaamse Regering en is een overeenkomst tussen u en Tuinwijk.

Bij het huurcontract hoort ook een reglement van inwendige orde waarin een aantal rechten en plichten meer in detail beschreven zijn. Ook dit reglement wordt door u ondertekend.

Wie de afspraken van zijn huurcontract (inclusief het reglement van inwendige orde) niet naleeft, kan zijn opzeg krijgen.

De registratie van het huurcontract, de plaatsbeschrijving en het EPC-attest is een verplichte formaliteit en geeft het huurcontract een vaste datum. De registratie is kosteloos en wordt voor u gedaan door Tuinwijk.

Soorten huurders

De huurders worden onderverdeeld in 4 categorieën:

 1. Categorie A: alle meerderjarige huurders die er van bij het begin van de verhuring woonden.
 2. Categorie B:
  1. persoon met wie huurder categorie A huwt of wettelijk gaat samenwonen
  2. feitelijke partner van huurder categorie A die meer dan 12 maanden samenwoont
 3. Categorie C:
  1. feitelijke partner van huurder categorie A
  2. minderjarige kinderen die meerderjarig geworden zijn
  3. andere meerderjarige huurders die later toetreden tot het huurcontract

Naargelang de categorie heeft u meer of minder rechten.