Gelieve uw browser te updaten naar nieuwste versie voor een betere ervaring.

Opzeg

DOOR DE HUURDER

De huurder kan het huurcontract ten allen tijde opzeggen, per aangetekende brief.

De opzegtermijn loopt vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzeg werd gegeven.

De opzegperiode bedraagt 3 maanden.

DOOR DE VERHUURDER

De verhuurder kan het huurcontract opzeggen in vier gevallen:

  1. Indien een huurder, of zijn inwonende kinderen, een woning in volle eigendom of volledig vruchtgebruik verwerven, zowel in binnen als in buitenland. De opzegtermijn bedraagt dan 3 maanden
  2. Indien een huurder, of zijn inwonende kinderen, een bouwgrond in volle eigendom of volledig vruchtgebruik verwerven, zowel in binnen als in buitenland. De opzegtermijn bedraagt dan vijf jaar.
  3. Indien de huurder of zijn gezinsleden blijvend zijn huurderverplichtingen niet nakomt.De opzegtermijn bedraagt dan 3 maanden. (bv. achterstallige betalingen, overlast veroorzaken,…)
  4. Indien de huurder of zijn gezinsleden foute informatie heeft gegeven aan de verhuurder en hierdoor bepaalde voordelen heeft genoten.( bv. hierdoor een lagere huurprijs heeft verkregen, onrechtmatig toegang heeft gekregen tot een sociale huurwoning) De opzegtermijn bedraagt dan 3 maanden.