Gelieve uw browser te updaten naar nieuwste versie voor een betere ervaring.

Opzeg

DOOR DE HUURDER

Als  huurder kan je het huurcontract ten allen tijde opzeggen.

Je doet dit door een aangetekende brief  te sturen naar: Tuinwijk –  Meersstraat 8 – 9160 Lokeren

De normale opzegtermijn is 3 maanden. De opzegperiode start de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin we je opzeg ontvingen.

Gaat het om een overlijden? Bij een overlijden eindigt de overeenkomst van rechtswege. Je bezorgt een attest van overlijden samen met de opzegbrief. Na het doorgaan van de uitgaande plaatsbeschrijving en afgifte van de sleutels wordt het contract stopgezet.

Gaat het om een opname in het rusthuis? Dan is er een opzegperiode van 1 maand op voorwaarde dat binnen deze periode de woning ook werd leeggemaakt. Ook de uitgaande plaatsbeschrijving en de afgifte van de sleutels dient te zijn doorgegaan. Je bezorgt een attest van opname in het rusthuis samen met de opzegbrief. De opzegperiode start de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin we je opzegging ontvingen.

 

DOOR DE VERHUURDER

Ik tekende mijn huurcontract vóór 1 maart 2017.

Indien je vóór 1 maart 2017 een huurcontract hebt afgesloten met Tuinwijk, dan is het huurcontract van onbepaalde duur. Je kan levenslang je woning huren.

Opgelet! Tuinwijk kan wel nog de woning opzeggen als je je verplichtingen als huurder niet nakomt (zie verder).

Ik tekende mijn huurcontract na 1 maart 2017.

Indien je na 1 maart 2017 een huurcontract hebt afgesloten met Tuinwijk, dan is het huurcontract van bepaalde duur (negen jaar). Na die negen jaar, kan je huurcontract telkens met drie jaar worden verlengd, als je nog aan de voorwaarden voldoet:

  1. Je inkomen is niet te hoog.
  2. Je woning is niet te groot. Als dat het geval is, zal Tuinwijk je een kleinere woning aanbieden. Weiger je twee keer een aanbod dat aan de voorwaarden voldoet, dan zal Tuinwijk je huurcontract niet meer verlengen.

Stopzetten contract omdat je je verplichtingen als huurder niet nakomt!

Tuinwijk kan onder bepaalde omstandigheden ( hieronder opgesomd) je huurcontract stopzetten voordat je contract afloopt. Dit geldt voor alle huurders. Het maakt niet uit of je vóór of na 1 maart 2017 je huurcontract tekende.

  1. Indien de huurder en/of zijn wettelijke of feitelijke partner een woning gedeeltelijk of volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben verworven in binnen- of buitenland. De opzegtermijn bedraagt dan 6 maanden.  Indien de verwerving van de woning kosteloos gebeurt, moet al naargelang het geval de woning of het vruchtgebruik ervan vervreemd worden binnen  het jaar na de verwerving, zo niet bedraagt de opzegtermijn na één jaar evenwel 6 maanden.                                                      
  2. Indien een huurder en/of zijn wettelijke of feitelijke partner een bouwgrond gedeeltelijk of volledig in volle eigendom of in vruchtgebruik verwerven in binnen – of  buitenland. De opzegtermijn bedraagt dan vijf jaar. Indien de verwerving van de bouwgrond kosteloos gebeurt, moet al naargelang het geval de bouwgrond of het vruchtgebruik ervan vervreemd worden binnen de 5 jaar, zo niet bedraagt de opzegtermijn na 5 jaar evenwel 6 maanden.
  3. Indien de huurder of zijn gezinsleden blijvend zijn huurderverplichtingen ( vb. achterstallige betalingen, overlast veroorzaken,…) niet nakomt. De opzegtermijn bedraagt dan 3 maanden.
  4. Indien de huurder of zijn gezinsleden ingevolge onjuiste of onvolledige verklaringen, afgelegd ter kwader trouw, onrechtmatige verleende voordelen ( vb. lagere huurprijs,…) of onrechtmatig tot een huurwoning werd toegelaten. De opzegtermijn bedraagt dan 3 maanden.