Gelieve uw browser te updaten naar nieuwste versie voor een betere ervaring.

Personeel

Algemeen directeur

Tina Verkaeren

Waarvoor kan je bij mij terecht?
 • Beheer en uitvoering beleidsbeslissingen
 • Personeelsbeleid

Onthaalbediende

Karla De Smet

Waarvoor kan je bij mij terecht?
 • Onthaal
 • Kooprecht zittende huurders
 • Algemene vragen omtrent de dienstverlening van Tuinwijk
 • Afspraken met algemeen directeur

Financieel beheerder

Ronny Hyde

Waarvoor kan je bij mij terecht?
 • Boekhouding
 • Financiële planning

Team Klanten- en Bewonerswerking

Filip De Letter

Waarvoor kan je bij mij terecht?
 • Huurprijsberekening en tussentijdse huurprijsherziening wegens wijziging inkomen
 • Huurlasten
 • Afrekeningen centrale verwarming en water
 • Verzekeringsdossiers
 • Inschrijven kandidaat-kopers
 • Sociale koopprojecten
 • Openbare verkopen oude woningen
 • Interne preventiedienst

Sophie Van Goethem

Waarvoor kan je bij mij terecht?
 • Opvolging achterstallen en opmaak afbetalingsplannen
 • Huisbezoeken in het kader van achterstallen
 • Huurcontracten
 • Huurprijsherziening bij wijziging gezinssamenstelling
 • Domiciliefraude
 • Afrekening vertrokken huurders

Annelies Oosterlinck

Waarvoor kan je bij mij terecht?
 • Inschrijven voor een sociale woning
 • Vragen ivm uw inschrijvingsdossier
 • 2-jaarlijkse actualisatie wachtlijst kandidaat-huurders
 • Klachten

Marijke Van Hecke

Waarvoor kan je bij mij terecht?
 • Sociale dienst
 • Huisbezoeken
 • Bewonerswerking
 • Communicatie (website, nieuwsbrief, ...)

Team Technische Dienst

Bert Vlaeminck

Waarvoor kan je bij mij terecht?
 • Opvolging nieuwbouwprojecten
 • Opvolging grote renovatieprojecten

Tom Van den Abbeele

Waarvoor kan je bij mij terecht?
 • Meldingen en opvolging van technische gebreken aan de woonst
 • Aanvraag werken

Guy Baert

Waarvoor kan je bij mij terecht?
 • Vragen over facturen van en aan Tuinwijk
 • Sleutels bijbestellen
 • Defecte lift in appartementsgebouw

Luc D’hollander

Waarvoor kan je bij mij terecht?
 • Controle technische meldingen
 • In- en uitgaande plaatsbeschrijvingen
 • Plaatsbezoeken met kandidaat-huurders

Aimé De Keijser

 • Medewerker groendienst
Waarvoor kan je bij mij terecht?
 • Onderhoud groenpatrimonium Tuinwijk

Gary Hazard

 • Medewerker groendienst
Waarvoor kan je bij mij terecht?
 • onderhoud groenpatrimonium Tuinwijk

Stefaan D’Hondt

 • Schilder
Waarvoor kan je bij mij terecht?
 • Schilderwerken
 • Plaatsen van soepele vloerbekleding

Bruno Volckeryck

 • Onderhoudswerkman
Waarvoor kan je bij mij terecht?
 • Kleine herstellingen - specialiteit sanitair

Wim Goossens

 • Onderhoudswerkman
Waarvoor kan je bij mij terecht?
 • Kleine herstellingen - specialiteit elektriciteit

Dirk Borgelioen

 • onderhoudswerkman
Waarvoor kan je bij mij terecht?
 • Kleine herstellingen - specialiteit vloeren, faiences en metselwerken

Frankie Baeyens

 • Toezichter gemene delen appartementsgebouwen

Team Poetsdienst

Jacqueline Van Uytvanck

 • Teamcoördinator Poetsdienst

Celia Chukwuka

 • medewerkster poetsdienst

Isabelle Herbosch

 • Medewerkster poetsdienst

Cindy Verniers

 • Medewerkster poetsdienst

Farida El Bahri

 • Medewerkster poetsdienst

Daisy Buysse

 • Medewerkster poetsdienst