Gelieve uw browser te updaten naar nieuwste versie voor een betere ervaring.

HomePrivacydisclaimer

Privacydisclaimer

PRIVACY

Website-inhoud

De verschillende pagina’s die je raadpleegt op deze website of die je verkrijgt via interactieve toepassingen, hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. We werken deze website op regelmatige tijdstippen bij.

BV Tuinwijk geeft geen garanties over de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties.

De intellectuele eigendomsrechten van de informatie, publicatie en gegevens op deze website komen toe aan BV Tuinwijk.

Je mag hierop geen inbreuk maken.

Je mag deze informatie, publicaties of gegevens in geen enkele vorm overdragen, verkopen, verspreiden of reproduceren. Je hebt hiervoor de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of van zijn rechthebbenden nodig.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om de prestaties van de website te verbeteren. Je kan de cookies weigeren via jouw browserinstellingen, maar dan zullen sommige onderdelen in de website niet of niet optimaal werken.

We gebruiken:

Functionele cookies

Deze cookies verbeteren het functioneren en de gebruiksvriendelijkheid van onze website. Denk aan mobiel telefoongebruik, eerder bezochte pagina’s, taalvoorkeur en het gebruik van recaptcha op contactformulieren.

Bescherming persoonlijke levenssfeer: privacy

De meeste informatie is op of via deze website beschikbaar, zonder dat je persoonsgegevens moet doorgeven. Als we in bepaalde gevallen toch persoonlijke informatie vragen, dan worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018).

De persoonsgegevens die we verzamelen, nemen we op in de bestanden van BV Tuinwijk, Meersstraat 8 te 9160 Lokeren. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de efficiënte en de correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat-)huurders of kopers mogelijk te maken, om de concrete huur- of koopvoorwaarden voor een sociale woning vast te stellen en om na te gaan of deze voorwaarden worden nageleefd.

Je kan op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) nalezen aan wie onze woonorganisatie jouw gegevens mag doorgeven en waarom. Dat is geregeld in ‘machtigingen’.

Gegevensuitwisselingsprotocollen

  • Vlaams Woningfonds/Tuinwijk – gegevensuitwisseling ifv vorming woonmaatschappij Tuinwijk
  • SVK Waasland/Tuinwijk  – gegevensuitwisseling ifv vorming woonmaatschappij Tuinwijk
  • Wonen-Vlaanderen/Tuinwijk – gegevensuitwisseling ifv centraal inschrijvingsregister
  • Wonen in Vlaanderen/ Tuinwijk – elektronische mededeling van persoonsgegevens ihkv de bestrijding van domiciliefraude
  • Wonen in Vlaanderen/ Tuinwijk – elektronische mededeling van persoonsgegevens ihkv CIR

Rechten

Via volgende links vindt u het overzicht van uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die we bewaren :

  • huren: voor kandidaat-huurders en huurders
  • kopen: voor kandidaat-kopers en kopers