Gelieve uw browser te updaten naar nieuwste versie voor een betere ervaring.

Aanvraag en voorwaarden

Voorwaarden

Om in te schrijven voor een sociale koopwoning of bouwgrond dient u te voldoen aan volgende voorwaarden:

 1. Meerderjarig zijn
 2. Het laatst bekende inkomen mag, bij inschrijvingen in het jaar 2019, niet meer bedragen dan:
  • € 38.146,00 voor alleenstaanden zonder persoon ten laste
  • € 41.955,00 voor een alleenstaande persoon die erkend is als ernstig gehandicapt, of erkend was op het ogenblik van pensionering, en die geen andere personen ten laste heeft.
  • € 57.213,00 verhoogd met € 3.809,00 per persoon ten laste voor anderen
  • Het laatst bekende inkomen moet minimum € 9.546,00 bedragen.
 3. U mag geen woning of bouwgrond in volle of gedeeltelijk volle eigendom of volledig vruchtgebruik bezitten, met uitzondering van een woning in mede-eigendom bij echtscheiding (overeenkomstig art. 1254 van het Gerechtelijk Wetboek).
 4. U mag geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap waarin u een woning of bouwgrond heeft ingebracht.

Er zijn uitzonderingen op de inschrijvingsvoorwaarde (punt 3 & 4) wanneer u wel mag inschrijven indien u een woning bezit:

 1. Uw woning is overbewoond verklaard (of geadviseerd)
 2. U bent 55 jaar of ouder
 3. Uw woning is onbewoonbaar verklaard (of geadviseerd)
 4. Uw woning is onteigend. U kunt er dus niet blijven wonen.
 5. Uw woning ligt in een zone waar wonen niet toegelaten is.

In situaties onder punt 1 en 2 heeft u één jaar de tijd (nadat u de aankoopakte ondertekende) om uw woning te verkopen op de vrije markt of aan een sociale huisvestingsmaatschappij. U kan er ook voor kiezen om een sociale woonorganisatie 20 jaar over de woning te laten beschikken (in ruil voor een periodieke vergoeding).  Als u dit niet binnen de gevraagde termijn in orde brengt, dan leidt dit tot de ontbinding van de verkoop.

In situaties onder punt 3 heeft u één jaar de tijd (nadat u de aankoopakte ondertekende) om uw woning te slopen of de bestemming van uw woning te wijzigen. Als u dit niet binnen de gevraagde termijn in orde brengt, dan leidt dit tot de ontbinding van de verkoop.

Aanvraag

De inschrijving gebeurt steeds ter plaatse op ons bureel, tijdens de openingsuren.
Er zijn 2 registers waarvoor u zich kunt inschrijven: sociale koopwoningen of sociale kavels.
U kunt zich op gelijk welk moment laten inschrijven voor eender welk register.
Mochten er nieuwe projecten opgestart worden in Lokeren, dan bent u automatisch kandidaat.

Volgende documenten dient u mee te brengen voor de inschrijving:

 • identiteitskaart
 • meest recente aanslagbiljet
 • 50 euro inschrijvingsgeld (per register)