Gelieve uw browser te updaten naar nieuwste versie voor een betere ervaring.

HomeIk wil kopenAanvraag en voorwaarden

Aanvraag en voorwaarden

Voorwaarden

Om in te schrijven voor een sociale koopwoning of bouwgrond dient u te voldoen aan volgende voorwaarden:

 1. U bent 18 jaar of ouder
 2. Het laatst bekende inkomen mag, bij inschrijvingen vanaf 1/1/2021, niet meer bedragen dan:
  • € 41.096 voor alleenstaanden zonder persoon ten laste
  • € 45.200 voor een alleenstaande persoon die erkend is als ernstig gehandicapt, of erkend was op het ogenblik van pensionering, en die geen andere personen ten laste heeft.
  • € 61.638 verhoogd met € 4.104 per persoon ten laste voor anderen
  • Het laatst bekende inkomen moet minimum € 9.817 bedragen.
   Uw inkomen is het “gezamenlijk belastbaar inkomen” en het “afzonderlijk belastbaar inkomen” op het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting.
   Dit is ook:
   – het leefloon;
   – de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap;
   – de van belasting vrijgestelde beroepsinkomen uit het buitenlang of verworven bij een Europese of internationale instelling.
   Het inkomen van andere personen die de woning mee zullen bewonen, tellen we ook mee.
   Dit geldt niet voor:
   – ongehuwde en niet-wettelijk samenwonende kinderen, die jonger zijn dan 25 jaar en vanaf 18 jaar altijd deel van het gezin waren;
   – uw familieleden van de eerste graad (kind, ouder) en de tweede graad (kleinkind, grootouder, broer/zus) die als ernstig gehandicapt erkend zijn of ten minste 65 jaar oud zijn.
   De inkomsten van de inwonende ascendenten ( ouders, grootouders,…) die niet als ernstig gehandicapt erkend zijn of die jonger zijn dan 65 jaar, worden voor de helft meegeteld.
   Voordat we uw inkomen kunnen aftoetsen aan de inkomensgrenzen, moeten we dit indexeren. Dit doen we volgens de gezondheidsindex.
 3. U mag geen woning of bouwgrond (volledig of deels) in volle eigendom ,vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebben.
 4. U mag geen woning of bouwgrond hebben die u zelf (volledig of deels) in vruchtgebruik gaf.
 5. U mag geen woning of bouwgrond hebben die u of een ander persoon ( volledig of deels)  in erfpacht of opstal gaf.
 6. U mag geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin u een zakelijk recht ( volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal) op een woning of bouwgrond inbracht.

Deze voorwaarden gelden ook voor uw gezinsleden die mee verhuizen en voor woningen of bouwgronden in het buitenland. Hierop zijn een aantal uitzonderingen.

In volgende 5 situaties kan u zich toch inschrijven:

 1. Relatiebreuk:
  Deze uitzondering geldt als u samen met uw echtgenoot, ex-echtgenoot, de persoon met wie u wettelijk samenwoont of samenwoonde, uw feitelijke partner of ex-partner een woning of bouwgrond:

  • Volledig in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal heeft
  • Volledig in vruchtgebruik, erfpacht of opstal gaf

  Uw echtgenoot, ex-echtgenoot, de persoon met wie u wettelijk samenwoont of samenwoonde, uw feitelijke partner of ex-partner mag de sociale koopwoning of bouwgrond niet mee kopen en de (op te richten) woning niet mee bewonen.

 2. Kosteloze verkrijging:
  Deze uitzondering geldt als u of uw gezinslid via schenking of erfenis:

  • een woning of bouwgrond gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal kreeg
  • een aandeel van de woning of bouwgrond kreeg waarop een recht van erfpacht of opstal is gegeven
 3. Overbewoonde woning:
  Deze uitzondering geldt als u of uw gezinslid een woning heeft die overbewoond verklaard of overbewoond geadviseerd is. De woning heef een geïndexeerd kadastraal inkomen van minder dan 2000 euro.
 4. Onbewoonbare woning:
  Deze uitzondering geldt als u of uw gezinslid een woning heeft die onbewoonbaar verklaard of onbewoonbaar geadviseerd is. De woning heef een geïndexeerd kadastraal inkomen van minder dan 2000 euro.
 5. Woning in een zone waar wonen niet is toegelaten
  Deze uitzondering geldt als u of uw gezinslid een woning heeft die in een zone ligt waar wonen  niet toegelaten is. De woning heeft een geïndexeerd inkomen van minder dan 2000 euro.

Wat als één van deze uitzonderingen van toepassing is?

Geldt één van de eerste drie uitzonderingen ( relatiebreuk, kosteloze verkrijging, overbewoonde woning)? Dan moet u ervoor zorgen dat u binnen een jaar na de ondertekening van de aankoopakte van uw sociale koopwoning of bouwgrond, aan de eigendomsvoorwaarde voldoet.

Geldt de vierde uitzondering ( onbewoonbare woning)? Dan moet u de woning binnen een jaar na de ondertekening van de aankoopakte van uw sociale koopwoning of bouwgrond, slopen of de bestemming ervan wijzigen.

 

Aanvraag

De inschrijving gebeurt steeds ter plaatse op ons bureel, tijdens de openingsuren.
Er zijn 2 registers waarvoor u zich kunt inschrijven: sociale koopwoningen of sociale kavels.
U kunt zich op gelijk welk moment laten inschrijven voor eender welk register.
Mochten er nieuwe projecten opgestart worden in Lokeren, dan bent u automatisch kandidaat.

Volgende documenten dient u mee te brengen voor de inschrijving:

 • identiteitskaart
 • meest recente aanslagbiljet
 • formulier voor de inschrijving sociale kavels en / of sociale koopwoningen
 • 50 euro inschrijvingsgeld (per register)