Gelieve uw browser te updaten naar nieuwste versie voor een betere ervaring.

Aanvraag en voorwaarden

Voorwaarden

 1. Om een sociale woning te huren moet u meerderjarig zijn en ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Een inschrijving in het wachtregister volstaat niet.
 2. Eigendom
  Je kunt niet inschrijven als je een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebt. Je mag dus helemaal geen woning of bouwgrond bezitten. Deze voorwaarde geldt ook voor iedereen die zich samen met je inschrijft. Dit geldt ook voor een woning of bouwgrond in het buitenland.
  Bracht je als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder een woning of bouwgrond in een vennootschap in? Dan kan je ook niet inschrijven.Er zijn een paar uitzonderingen mogelijk:

  • Je woning gelegen in het Vlaams Gewest of België wordt onteigend. Je kunt er dus niet blijven wonen.
  • Je woning gelegen in het Vlaams Gewest of België  is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard en wordt ontruimd. Dit gebeurde maximaal 2 maanden voor jouw inschrijving.
  • Je woning gelegen in het Vlaams Gewest of België  is onaangepast en wordt bewoond door een persoon met een fysieke handicap (officieel erkend).
  • Je hebt een handicap en komt in aanmerking voor een ADL-woning.
  • Je hebt een woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet mag (zoals een campingverblijf).
  • Je verliest het beheer van je woning door een faillissement.
  • Je ex-partner heeft een eigendom en jij niet. Of, je hebt samen met je ex-partner een woning of bouwgrond in volle eigendom. Je bent nu nog gehuwd, maar het huwelijk is onherstelbaar ontwricht.
 3. Uw inkomen ligt onder een bepaalde grens. Voor een geldige inschrijving in het jaar 2019 is dat:
  • 24.852 € voor een alleenstaande zonder personen ten laste
  • 26.934 € voor een alleenstaande gehandicapte
  • 37.276 € voor gehuwden, samenwonenden, anderen (per persoon ten laste komt hier 2.084 € bij)
  • Het gaat hier over het netto-belastbaar gezinsinkomen van drie jaar terug (=referentiejaar)
  • Uitzonderingen:
   • Indien u geen inkomen had in het referentiejaar, nemen we het inkomen van het eerstvolgende jaar;
   • Indien het inkomen van het referentiejaar te hoog is, kan men inschrijven op basis van het huidig inkomen (3 laatste maanden);
   • Bij collectieve schuldenregeling, schuldbemiddeling of budgetbegeleiding OCMW, kan men rekening houden met het actueel “besteedbaar” inkomen.

   • Taalkennisvereiste

    Heeft u geen basisniveau Nederlands. U moet een basisniveau Nederlands hebben als één jaar sociaal huurt.

    U kunt gratis Nederlands leren. Dit zijn de contactgegevens van organisaties die u kunnen helpen. Zij informeren u over Nederlands leren en helpen u om een school of cursus te vinden.

    • Het agentschap Integratie en Inburgering: Regio Oost-Vlaanderen – Elfjulistraat 39 C te 9000 Gent, T 09 321 86 00)
    • het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap Integratie en Inburgering Antwerpen vzw: Atlas, Integratie & Inburgering Antwerpen, Carnotstraat 110 te 2060 Antwerpen, T 03 338 70 11, M atlas@stad.antwerpen.be
    • het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap Integratie en Inburgering Gent vzw: In-Gent, Kongostraat 42 te 9000 Gent, T 09 265 78 40, M nederlands@in-gent.be
    • Huis van het Nederlands Brussel vzw: Philippe de Champagnestraat 23 te 1000 Brussel, T 02 50 166 60, M info@huisnederlandsbrussel.be
    • Aanvraag

     Om een sociale huurwoning aan te vragen dient u het inschrijvingsformulier volledig in te vullen en terug te bezorgen samen met de nodige documenten.

U kan dit formulier samen met de hierna vermelde documenten persoonlijk indien bij Tuinwijk tijdens de openingsuren of schriftelijk per post bezorgen. De inschrijvingsdatum is de datum waarop alle gegevens en documenten binnen gebracht zijn bij Tuinwijk.

Indien u dit wenst, kan u vragen om uw aanvraag meteen ook te bezorgen aan andere sociale huisvestingsmaatschappijen in de omliggende gemeentes of streek. Zo krijgt u een grotere keuze aan woningen.

Vereiste documenten bij de inschrijving:

 • Een kopie van uw identiteitskaart of uw bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister.
 • Als u invalide bent: een kopie van het attest van uw invaliditeit.

Actualisatie

Om de twee jaar (in elk oneven jaar) wordt het register geactualiseerd. Iedere kandidaat-huurder wordt aangeschreven en moet schriftelijk, via de formulieren van Tuinwijk, laten weten nog steeds op de wachtlijst te willen blijven staan. Je krijgt dan eveneens de kans om de door u gekozen woongelegenheden/wijken waarvoor u bent ingeschreven, te wijzigen.

Kandidaat-huurders die niet reageren worden geschrapt van de wachtlijst!

Toewijzing/Weigeren van een woongelegenheid

Als de woning die u wordt toegewezen u niet bevalt, dan kunt u die weigeren.

Let op: dat mag u maar één keer doen. Als u een tweede keer weigert of niet antwoordt, vervalt uw inschrijving en wordt u uit van de wachtlijst geschrapt.

Tegen de beslissing van schrapping kan u, indien gewenst, in beroep gaan door middel van een aangetekend schrijven te richten aan het Agentschap Wonen Vlaanderen – Afdeling Toezicht – Havenlaan 88 bus 22 te 1000 Brussel.

Belangrijk! Na een eerste weigering zult u minstens 3 maanden moeten wachten op een nieuw aanbod, tenzij u specifiek vraagt dit niet te doen.