Gelieve uw browser te updaten naar nieuwste versie voor een betere ervaring.

Huurprijs

Berekening

De huurprijs wordt berekend volgens het Kaderbesluit sociale huur van 12 oktober 2007.

De huurprijs wordt herzien op 1 januari van elk jaar.

Jaarlijks vraagt de maatschappij alle inkomstengegevens en gezinssamenstellingen van de huurders op via de Kruispuntbank Sociale Zekerheid.

De huurders waarvoor de maatschappij geen gegevens ontvangt, worden aangeschreven en dienen hun inkomstengegevens te bezorgen aan Tuinwijk.

De huurprijs wordt berekend op basis van het inkomen ( basis = totale gezinsinkomen van drie jaar geleden ), de patrimoniumkorting en het aantal personen ten laste.

De huurprijs wordt begrensd door een minimum- en een maximum bedrag.

Voor volgende personen wordt het inkomen niet meegerekend:

 • gezinsleden waarvoor kinderbijslag wordt uitbetaald
 • inwonende kinderen van 18 tot 25 jaar die de ouderlijke woning nooit verlaten hebben
 • gehandicapte gezinsleden
 • inwonende ouders en grootouders ouder dan 65 jaar.

Voor volgende personen wordt het inkomen voor de helft meegerekend:

 • inwonende ouders en grootouders die minder dan 65 jaar zijn.

Per persoon ten laste wordt een korting van 18 euro gegeven op de basishuurprijs.

Personen ten laste zijn:

 • minderjarige kinderen waarvoor kinderbijslag wordt uitbetaald en gedomicilieerd zijn in de woning.
 • Gehandicapte minderjarige kinderen waarvoor kinderbijslag wordt uitbetaald
 • Gehandicapte gezinsleden (+ 66% arbeidsongeschikt)

Tussentijdse huurprijsherziening

Een tussentijdse huurprijsherziening is mogelijk in volgende gevallen:

 • overlijden of pensionering
 • wanneer het inkomen gedurende 3 opeenvolgende maanden met minsten 20 % is gedaald t.o.v. het geïndexeerde inkomen waarop de huurprijs reeds berekend is.
 • wijzigingen in de gezinstoestand

Betaling van de huur

De huur moet betaald worden vóór iedere 5de van de lopende maand.

(bv. de huur voor januari moet betaald worden tegen 5 januari)

Aangezien de berekening van de huurprijs een complexe materie is geven onze medewerkers van de dienst verhuur u graag meer uitleg hieromtrent.