Gelieve uw browser te updaten naar nieuwste versie voor een betere ervaring.

UPDATE ! Maatregelen tegen coronavirus: algemene sluiting

Maatregelen tegen coronavirus: algemene sluiting

Het contact met huurders, kandidaat-huurders, partnerorganisaties,… vormen een essentieel onderdeel van de werking van Tuinwijk. Voor Tuinwijk is echter het welzijn van onze bewoners, medewerkers en bezoekers van een veel groter belang.

Gelet op de verstrengde maatregelen, zien wij ons daarom genoodzaakt onze kantoren volledig te sluiten en dit voor onbepaalde tijd. Er wordt enkel nog in een permanentie voorzien voor heel dringende zaken.

U kan Tuinwijk vanaf 19 maart enkel nog bereiken via mail op ons algemeen mailadres info@tuinwijk.be.

Alle mails zullen zo spoedig mogelijk beantwoord worden.

Dit zijn weloverwogen maatregelen, waar wij jammer genoeg niet onderuit kunnen. Wij beseffen dat dit voor iedereen een aanpassing zal vragen en wij rekenen dan ook op ieders begrip in deze tijden van overmacht.

Concreet betekent dit:

Loketdiensten:

Onze balie zal gesloten blijven voor publiek met ingang van maandag 16 maart en dit voor onbepaalde duur.

Er kunnen geen afspraken meer gemaakt worden om persoonlijk langs te gaan.

Vergaderingen:

Alle vergaderingen met externe partners worden tijdelijk geannuleerd.

Huisbezoeken door sociale dienst:

De huisbezoeken worden tijdelijk opgeschort.

Ook alle bijeenkomsten/geplande activiteiten met bewoners zijn geannuleerd.

Technische dienst:

Alle niet dringende herstellingen worden geannuleerd en plannen we in op een latere datum.

Enkel dringende herstellingen zullen we nog trachten op te lossen.

Enkele van onze onderhoudsfirma’s hebben intussen reeds laten weten ook hun deuren te hebben gesloten. Zo kan u voorlopig geen beroep meer doen op de diensten van Abati wanneer u zonder cv of warm water zit. Wij trachten dit op andere manieren op te lossen, maar hierdoor kan de wachttijd langer oplopen. Ook hier vragen wij jullie begrip.

Wat zijn dringende herstellingen?

 • Gasreuk in het gebouw
 • Wateroverlast/lekken
 • Geen verwarming of warm/koud water
 • Geen elektriciteit (en er is geen algemene panne)
 • Gevaarlijke situaties (bv. Panelen of balustrades die los zitten, losse stenen die dreigen te vallen vanop hoogte …)
 • Zware verstoppingen in de gemeenschappelijke leidingen.

In- en uitgaande plaatsbeschrijvingen

Deze worden met ingang van 18 maart allen geannuleerd.

Poetsen gebouwen

Het poetsen van onze gemene delen in de appartementsgebouwen wordt met ingang van 19 maart eveneens tijdelijk opgeschort. Het risico voor onze personeelsleden is momenteel te groot geworden. Eveneens onze excuses voor dit ongemak. Deze periode zal dan uiteraard ook niet worden doorgerekend aan u als huurder.

 

Tenslotte gelden de volgende hygiënische maatregelen voor iedereen teneinde het risico op besmetting te vermijden

 1. Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. Het gebruik van speciale wasgels is niet nodig, gewone zeep volstaat.
 2. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 3. Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 4. Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.
 5. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Contacteer je huisarts.
 6. Vermijd nauw contact met zieke personen.
 7. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 8. Verlucht regelmatig de lokalen.

Zorg voor jezelf en voor elkaar! Dank voor jullie begrip.

Namens het voltallige team en bestuur van Tuinwijk.